Formuláře

Formuláře pro hlášení škodních událostí

ŽIVEL - pro případy poškození majetku po požáru, výbuchu, záplavě, povodni, vichřici, krupobití, pádu stromu, pádu stožáru a jiných předmětů nebo tíhou sněhu nebo námrazy a vodou vytékající z vodovodního řádu

VLOUPÁNÍ POŠKOZENÍ - pro případy poškození stavebních součástí pojištěných budov při vloupání

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - pro případy vzniku škod druhému v souvislosti s činností pojištěného