Ekonomické oddělení

Ekonomická náměstkyně
Ing. Miloslava Štěpánková
491 511 104
ing.step@sbd-hk.cz

Asistentka ekonomické náměstkyně
Účetní pokladních dokladů
Alena Stejskalová
491 511 104
alena.stejskalova@sbd-hk.cz

Vedoucí finančního oddělení
Dana Kalinová
491 511 148
dana.kalinova@sbd-hk.cz

Vedoucí organizačně informační soustavy
Markéta Vystrčilová
491 511 126
marketa.vystrcilova@sbd-hk.cz

PaM, personalistika, cestovní náhrady, majetkové daně, finanční analytik
Hana Muchová
491 511 154
hana.muchova@sbd-hk.cz

Referentka předpisů nájmů a cen
Zdeňka Matějková
491 511 148
zdenka.matejkova@sbd-hk.cz

Vedoucí účetní
Martina Lorencová
491 511 123
martina.lorencova@sbd-hk.cz

Mzdová účetní SO,
SVJ 001 - 109
Lenka Vaňková
491 511 131
736 736 277
lenka.vankova@sbd-hk.cz

Referentka zálohových plateb
Miloslava Pavlátová
491 511 142
miloslava.pavlatova@sbd-hk.cz

Pokladna
Jitka Papoušková
491 511 133
jitka.papouskova@sbd-hk.cz

Mzdová účetní SVJ
od č. 112

Iveta Ansorgová
491 511 131
737 270 696
iveta.ansorgova@sbd-hk.cz

Referentka zálohových plateb
Michaela Pavlátová
491 511 130
michaela.pavlatova@sbd-hk.cz

Fakturace samosprávy, SVJ, BD
Věra Rejlová
491 511 125
vera.rejlova@sbd-hk.cz

Evidence nájmů
Veronika Perná, DiS.
491 511 128
veronika.perna@sbd-hk.cz

Fakturace samosprávy, SVJ, BD
Dita Vránová
491 511 125
dita.vranova@sbd-hk.cz

Evidence nájmů
Petra Klouzková
491 511 129
petra.klouzkova@sbd-hk.cz

Provozní účtárna
Monika Štěrbová
491 511 127
monika.sterbova@sbd-hk.cz

Provozní účtárna a banka
Marie Faltysová
491 511 127
marie.faltysova@sbd-hk.cz

Provozní účtárna,
účetní správy cizích subjektů
Denisa Zemanová, DiS.
491 511 127
denisa.zemanova@sbd-hk.cz

Samostatná účetní členských podílů, evidence pozemků, řízení SVJ/BD
Petra Raková
491 511 122
petra.rakova@sbd-hk.cz

Účetní správy cizích subjektů
Alena Kunartová
491 511 167
alena.kunartova@sbd-hk.cz