Statutární orgán

Představenstvo SBD Hradec Králové

Představenstvo družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.

Předseda představenstva
Josef Mlateček
491 511 107

Místopředsedkyně představenstva
Ing. Marie Janatová

Členové představenstva
Pavel Rozsypal
Mgr. Daniel Rumpík
Soňa Šindelářová

Kontrolní komise SBD HK

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.

Předseda kontrolní komise
Ing. Jaroslav Cvejn
cvejn7@seznam.cz

Místopředseda kontrolní komise
Pavel Petřík

Člen kontrolní komise
Ing. Ladislav Vokřínek

Odborné poradní komise představenstva

Výběrová komise
Pavel Šoula
p.soula@sbd-hk.cz

Ekonomická komise
Ing. Miloslava Štěpánková
ing.step@sbd-hk.cz

Technická komise
Kateřina Jarkovská
katerina.jarkovska@sbd-hk.cz

Komise členské evidence
Irena Chaloupecká
irena.chaloupecka@sbd-hk.cz

Likvidační komise
Monika Štěrbová
monika.sterbova@sbd-hk.cz

Rozdělení regionů

Region č.1
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 031 033 035 036 037 038 039 040 041 043 044 047 048 049 050 051 052 053 054 056 057 058 059 060 061 063 067 069 070 071 072 084 085 086 087 088 089 223 495 496

Region č.2
001 002 003 004 006 007 008 147 148 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 209 211 212 213 214 215 216 217 221 222 225 227 228 231 232 233 236 237 238 239 240 241 242 243 244 246 247 248 249 250 601 602 603 605

Region č.3
009 066 078 079 081 083 095 096 097 098 100 101 102 103 104 105 107 109 112 113 114 115 118 119 120 121 122 123 124 126 128 129 130 131 132 133 134 138 139 140 142 143 144 145 149 150 151 153 154 156 157 159 160 162 163 164 169 170 171 172 173 174 175 176 177 208 219 220 224 226 230 234 488 491 493 494 604

Region č.4
301 302 303 305 307 309 310 311 312 313 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 336 435 449 450 451 452 453 454 455 458 459 460 461 462 464 465 466 469 470 471 472 475 476 477 478 479 481 485 487 NEB

Region č.5
253 255 256 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 272 273 275 279 282 283 284 286 287 297 298 299 300 349 350 351 352 353 354 355 356 357 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 371 372 375 377 380 381 382 383 384 385 388 389 390 391 392 396 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 412 413 415 416 417 419 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 431 432 434 437 438 439 440 441 442 445 446 448 457 482 483 501 504 505 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 526 527 528 529 531 532 533 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 563 568 570 571 572 573 574 576