Informační deska

Na této informační desce jsou rovněž k dispozici veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů. Tato podklady obsahují rovněž neveřejné informace.

Z tohoto důvodu je  přístup k těmto podkladům zabezpečen speciálním heslem, které si může člen družstva vyzvednout osobně v podatelně  družstva u paní Balaté.

SHROMÁŽDĚNÍ  DELEGÁTŮ 2021

Vážené členky, členové,

vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, představenstvo družstva na svém zasedání dne 29.3.2021 rozhodlo, že shromáždění delegátů prezenčním způsobem neproběhne a bude rozhodnuto formou per rollam (rozhodnutím mimo zasedání v písemné formě v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 až 655 zákona o obchodních korporacích).

Výsledek hlasování per rollam

 

JEDNÁNÍ REGIONŮ

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zrušují jednání  regionů Stavebního bytového družstva Hradec Králové svolaná na  dny 5. a 6. 10.2020.