Informační deska

SHROMÁŽDĚNÍ  DELEGÁTŮ 2022

v úterý 7.6.2022 se uskutečnilo shromáždění delegátů

Na tomto shromáždění byla přijata následující usnesení:

K bodu 3 programu
Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu představenstva.

K bodu 4 programu
Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu kontrolní komise.

K bodu 5 programu
Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje změny stanov.

K bodu 6 programu
Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2021.

K bodu 7 programu
Shromáždění delegátů SBD HK zamítá odvolání pana Ing. Jiřího Staňka proti nepřijetí za člena.

K bodu 8 programu
Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje změny ve výši poplatků za administrativní úkony.

JEDNÁNÍ REGIONŮ

Zveme Vás na setkání zástupců SVJ, které se bude konat ve středu 22. 6. 2022 v 17,30 hodin ve velkém
sále Kulturního střediska Médium, J. Masaryka 605, Hradec Králové 12
pozvánka

 

Jarní jednání regionů se uskutečnilo v termínech 17., 18. a 19.5.2022 v zasedací místnosti SBD HK.