Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Úřední hodiny

Pondělí a středa

8:00 - 13:00
13:30 - 17:00

Pokladní hodiny

Pondělí a středa

8:00 - 12:45
13:30 - 17:00

Havarijní služba

Havarijní služba

Kalendář akcí

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Pronájem chaty

SBD HK nabízí pronájem podnikové chaty Jeřabinka v obci Deštné v Orlických Horách

podrobné info zde

Nové formuláře na rok 2024

Na stránku formuláře byly přidány a aktualizovány formuláře na rok 2024

Vnitřní oznamovací systém SBD HK

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí BD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Více zde

Shromáždění delegátů 2023

v úterý 6.6.2023 se uskutečnilo shromáždění delegátů

zápis ze SD je na Informační desce

Vývoj cen na energetickém trhu 2022

Vážení bydlící,

s ohledem na dnešní situaci na energetickém trhu bychom vám chtěli poskytnout pár informací k dodávkám elektřiny, plynu, tepla, teplé a studené vody.

Přicházejí k nám dotazy, jak se určují ceny médií, zda existují smlouvy o dodávkách, kde jsou dostupné apod.

V Hradci Králové je situace v oblasti médií následující.

 • Elektřina – většina středisek má pro dodávky elektřiny má uzavřenou smlouvu s firmou ČEZ Prodej, a.s. Při převodu smlouvy z družstva na jednotlivá SVJ nebyla dodávka elektřiny zafixována, a proto pro většinu SVJ platí cena, která kopíruje trh. Pokud si jednotlivá SVJ uzavřela následně dodávku elektřiny u jiné společnosti, nebo si zajistila fixaci ceny na určitou dobu, pak je nutné, aby se uživatelé těchto středisek obraceli přímo na výbor svého SVJ, který jim sdělí podmínky dodávky elektřiny.
 • Plyn – zde se jedná hlavně o plynové kotelny, které zásobují dům teplem a teplou vodou. S ohledem na nedostatek plynu dochází sjednaným dodavatelem (např. INOGY, ČEZ apod.) k podstatnému zvyšování záloh na plyn. V některých případech až o 400 %. Na tuto skutečnost, v postavení správce, reagujeme navýšením zálohových plateb.
 • Teplo a teplá voda – pro většinu obyvatel Hradce Králové dodává Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Tyto energie vyrábí Elektrárna Opatovice, a.s., která využívá jako zdroj výroby elektřiny uhlí a pára je použita k ohřevu vody na zajištění tepla. S ohledem na tuto skutečnost nedošlo k tak razantnímu zvýšení cen jako u zdrojů, kde je k výrobě tepla použit plyn. THHK zvýšilo začátkem roku cenu za dodávku médií o 9 % s tím, že celková cena je pro tento rok předběžná. Konečná cena pro tento rok bude stanovena THHK až na konci roku 2022.
 • Studená voda – ve většině případů, pokud střediska neodebírají vodu z vlastních zdrojů, je voda dodávána Královéhradeckou provozní a.s. Voda je dodávaná na základě uzavřených smluv mezi jednotlivými objekty a touto společností. Za dodávku vody se nepředpokládá pro letošní rok výrazné zdražení.

S konkrétním obsahem uzavřených smluv se můžete seznámit u statutárních orgánů Vašich středisek. 

Závěrem vám sdělujeme, že v postavení správce Vašich domů se snažíme stanovit zálohy tak, aby platby za dodávky médií byly pokryty těmito zálohami bez větších nedoplatků, a spíše docházelo k mírným celkovým přeplatkům (za účelem zabránění vzniku dluhu). 

srpen 2022

Konání členských schůzí a shromáždění vlastníků

Aktuální stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (25.1.2022)

pro konání schůzí BD nebo SVJ nejsou v současné době stanovena žádná pravidla. Pro účast na schůzi proto není třeba splnit žádné zvláštní podmínky, není třeba kontrolovat bezinfekčnost apod.

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Vážení,

jak jste z naší strany byli informováni novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, byla od 1. 1.2018 nařízena  evidence skutečných majitelů právnických osob, která zavazuje k registraci skutečných majitelů jak bytová družstva, tak společenství vlastníků jednotek (SVJ).

S potěšením oznamujeme, že  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod sněmovním tiskem č. 886 schválila nový zákon  o evidenci skutečných majitelů, který povinnost k takové registraci již neobsahuje.  K účinnosti zákona tedy zbývá projednat návrh senátem a připojit podpis prezidenta. Pokud proběhne tento proces bez komplikací (což v daném případě očekáváme), měl by zákon nabýt účinnosti na jaře 2021. 

 V případě bytových družstev se budou do rejstříku  automaticky „propisovat“ údaje o změně statutárního orgánu z obchodního rejstříku a v případě SVJ zákon předpokládá, že tato skutečného majitele vůbec nemají (povinnost navrhovat k zápisu do rejstříku „skutečného majitele“ tedy bude pro společenství zrušena). Účinnost zákona  nastane, jak shora uvedeno, několik měsíců po vzniku povinnosti SVJ (podle současné právní úpravy povinnost navrhnout k registraci skutečného majitele vzniká  k 1. 1.2021). I přes tento nesoulad doporučujeme, aby SVJ skutečného majitele neevidovala. Stejné stanovisko zastává Ministerstvo spravedlnosti ČR a zdůrazňuje, že stávající právní úprava neobsahuje  žádné sankce, které by byly spojeny  s porušením evidenční povinnosti.

JUDr. Robert Kuba, ředitel

Faktury

Žádáme zástupce středisek, event. dodavatele, kteří zasílají faktury přijaté k zaplacení prostřednictvím mailu, aby je zasílali výhradně na adresu: faktury@sbd-hk.cz

Děkujeme

Důrazné upozornění !!

V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ.

Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ  a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba - společnost s ručením omezeným.

Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání - per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy.

Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat ("vytunelování" SVJ).

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat.  V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení. O všech těchto případech nás prosím informujte.

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

Svaz v této věci připravuje jednání s MMR a MSp a kontaktuje rejstříkové soudy.

Stavební bytové družstvo Hradec Králové je spolehlivý správce bytových domů a garáží. Svoje služby poskytujeme od roku 1959.

Naše služby nabízíme kterémukoli vlastníkovi v rozsahu, který si dohodneme ve smlouvě o správě společně s ostatními podmínkami.

Nabízíme:

 • vedení podvojného účetnictví, včetně vyhotovení účetní závěrky
 • vypracování a stanovení předpisů úhrad
 • vyúčtování zálohových plateb
 • uzavření výhodného pojištění
 • zakládání Společenství vlastníků jednotek
 • právní služby
 • archivaci dokladů
 • každoroční technické prohlídky domů
 • zajišťování pravidelných kontrol, revizí, zkoušek a prohlídek
 • provádění evidence vodoměrů
 • sepisování smluv o dílo

Kompletní rozsah naší správy je ZDE

Máte-li zájem o získání podrobnějších informací, obraťte se na: paní Hanu Zárubovou - 491 511 147

Informační portál SBD HK

Informační portál pro všechna střediska v majetku a ve správě SBD HK zdarma. Pomocí tohoto portálu získáte stálý přístup k aktualizovanému účetnictví, předpisům nájemného, seznamu bydlících, prezenční listině ... .Více ZDE

Kontakt

Stavební bytové družstvo HK
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové

Tel: 491 511 100
Fax: 495 532 196
E-mail: sbd-hk@sbd-hk.cz

qr code

clen