Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Úřední hodiny

Pondělí a středa

8:00 - 13:00
13:30 - 17:00

Pokladní hodiny

Pondělí a středa

8:00 - 12:45
13:30 - 17:00

Havarijní služba

Havarijní služba

Kalendář akcí

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Shromáždění delegátů 2024

v úterý 4.6.2024 se uskutečnilo shromáždění delegátů

zápis ze SD je na Informační desce

Nové formuláře na rok 2024

Na stránku formuláře byly přidány a aktualizovány formuláře na rok 2024

Vnitřní oznamovací systém SBD HK

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí BD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Více zde

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Vážení,

jak jste z naší strany byli informováni novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, byla od 1. 1.2018 nařízena  evidence skutečných majitelů právnických osob, která zavazuje k registraci skutečných majitelů jak bytová družstva, tak společenství vlastníků jednotek (SVJ).

S potěšením oznamujeme, že  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod sněmovním tiskem č. 886 schválila nový zákon  o evidenci skutečných majitelů, který povinnost k takové registraci již neobsahuje.  K účinnosti zákona tedy zbývá projednat návrh senátem a připojit podpis prezidenta. Pokud proběhne tento proces bez komplikací (což v daném případě očekáváme), měl by zákon nabýt účinnosti na jaře 2021. 

 V případě bytových družstev se budou do rejstříku  automaticky „propisovat“ údaje o změně statutárního orgánu z obchodního rejstříku a v případě SVJ zákon předpokládá, že tato skutečného majitele vůbec nemají (povinnost navrhovat k zápisu do rejstříku „skutečného majitele“ tedy bude pro společenství zrušena). Účinnost zákona  nastane, jak shora uvedeno, několik měsíců po vzniku povinnosti SVJ (podle současné právní úpravy povinnost navrhnout k registraci skutečného majitele vzniká  k 1. 1.2021). I přes tento nesoulad doporučujeme, aby SVJ skutečného majitele neevidovala. Stejné stanovisko zastává Ministerstvo spravedlnosti ČR a zdůrazňuje, že stávající právní úprava neobsahuje  žádné sankce, které by byly spojeny  s porušením evidenční povinnosti.

JUDr. Robert Kuba, ředitel

Faktury

Žádáme zástupce středisek, event. dodavatele, kteří zasílají faktury přijaté k zaplacení prostřednictvím mailu, aby je zasílali výhradně na adresu: faktury@sbd-hk.cz

Děkujeme

Důrazné upozornění !!

V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ.

Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ  a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba - společnost s ručením omezeným.

Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání - per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy.

Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat ("vytunelování" SVJ).

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat.  V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení. O všech těchto případech nás prosím informujte.

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

Svaz v této věci připravuje jednání s MMR a MSp a kontaktuje rejstříkové soudy.

Stavební bytové družstvo Hradec Králové je spolehlivý správce bytových domů a garáží. Svoje služby poskytujeme od roku 1959.

Naše služby nabízíme kterémukoli vlastníkovi v rozsahu, který si dohodneme ve smlouvě o správě společně s ostatními podmínkami.

Nabízíme:

 • vedení podvojného účetnictví, včetně vyhotovení účetní závěrky
 • vypracování a stanovení předpisů úhrad
 • vyúčtování zálohových plateb
 • uzavření výhodného pojištění
 • zakládání Společenství vlastníků jednotek
 • právní služby
 • archivaci dokladů
 • každoroční technické prohlídky domů
 • zajišťování pravidelných kontrol, revizí, zkoušek a prohlídek
 • provádění evidence vodoměrů
 • sepisování smluv o dílo

Kompletní rozsah naší správy je ZDE

Máte-li zájem o získání podrobnějších informací, obraťte se na: paní Hanu Zárubovou - 491 511 147

Informační portál SBD HK

Informační portál pro všechna střediska v majetku a ve správě SBD HK zdarma. Pomocí tohoto portálu získáte stálý přístup k aktualizovanému účetnictví, předpisům nájemného, seznamu bydlících, prezenční listině ... .Více ZDE

Kontakt

Stavební bytové družstvo HK
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové

Tel: 491 511 100
Fax: 495 532 196
E-mail: sbd-hk@sbd-hk.cz

qr code

clen