Ekonomická komise

Ekonomická komise je poradní orgán představenstva družstva, schází se pravidelně 1x za 3 týdny vždy před zasedáním představenstva družstva.

Na svých zasedáních projednává žádosti, které spadají do ekonomické oblasti. Své stanovisko předkládá k rozhodnutí představenstvu družstva.

Termíny konání ekonomické komise

4. ledna
21. ledna
15. února
8. března
29. března
19. dubna
10. května
31. května
21. června