Technické oddělení

Technický náměstek
Pavel Šoula
491 511 105
603 168 044
p.soula@sbd-hk.cz

Asistentka VTN, smlouvy o dílo,
technická komise,
rezervace
rekreačních zařízení
Kateřina Jarkovská
491 511 106
katerina.jarkovska@sbd-hk.cz

Oddělení údržby

Vedoucí oddělení údržby
Petr Hajný
491 511 137
731 500 192
petr.hajny@sbd-hk.cz

Technik oddělení údržby
Milan Bárta
491 511 137
731 500 192
milan.barta@sbd-hk.cz

Technik oddělení údržby
Petr Dvořák
491 511 138
731 500 213
petr.dvorak@sbd-hk.cz

Vodoměry, odpadové hospodářství
Michaela Veselková
491 511 164
michaela.veselkova@sbd-hk.cz

Tepelný technik, správce administrativní budovy a rekreačních zařízení,
technik garáží

Petr Zeman
491 511 141
petr.zeman@sbd-hk.cz

Pronájem rekreační chaty Jeřabinka
Deštné v Orlických horách


podrobné info zde

Příklady táhnou