Příklady táhnou

Pro objekty, které máme v majetku a ve správě zajišťujeme komplexní práce spojené s revitalizací domů. Pokud uvažujete o této revitalizaci (zateplení domu, výměna rozvodů instalací, výměna oken, modernizaci výtahů, apod.), je nutné nejdříve tento záměr odsouhlasit na členské schůzi, nebo shromáždění vlastníků. Dále je vhodné, aby se této schůze zúčastnili pracovníci našeho technického a ekonomického úseku, kteří Vám sdělí veškeré podmínky spojené s revitalizací a případným čerpáním úvěru, nebo možností získání státních dotací.