Technická komise

Technická komise je poradní orgán představenstva družstva a schází se pravidelně 1x za 3 týdny, vždy před zasedáním představenstva družstva.
Na svých zasedáních projednává veškeré žádosti a svá stanoviska předkládá k rozhodnutí představenstvu družstva.

Žádosti o provádění stavebních úprav jsou zpoplatněny. Bližší informace podá tajemnice TK Kateřina Jarkovská - 491 511 106

Žádosti na provádění úprav

Kdy je třeba žádat o povolení

při výměně oken, při stavebních úpravách bytu (přestavba bytového jádra, zvětšení průchodů do místností, nové průchody do místností, vybourání zdí), při zasklívání lodžií, při zřizování internetového připojení pro objekt, při zvýšení příkonu el. energie pro byt, při výměně radiátorů - tam, kde je centrální vytápění, při změně způsobu vytápění, při vložkování komínů, při rekonstrukci rozvodů (elektro, plyn, voda, topení), při montáži markýz, při montáži nových stříšek na balkónech a lodžiích, atd.

Co se obecně nepovoluje

montáž soukromých zařízení na společné části domu, zasklívání lodžií jiným, než schváleným systémem, výměna oken s jinou barvou, vzhledem a členěním, než bylo schváleno, pokládka plovoucích podlah

Kdy stačí pouze ohlášení zamýšlených úprav výboru nebo předsedovi SVJ

při výměně zařizovacích předmětů (WC, van, umyvadel, obkladů v koupelně a kuchyni - bez stavebních úprav, výměně stávajících podlahových krytin za stejné), při připojení se ke stávajícím rozvodům internetu, při výměně radiátorů, tam kde je lokální vytápění

Veškeré stavební úpravy je možné provádět pouze v souladu se stanovami a domovním řádem!

termíny konání technické komise

4. ledna

25. ledna

15. února

8. března

29. března

19. dubna

10. května

31.5 května

21. června